Eserleri

Şairin Safahat adı altında toplanan şiirleri 7 kitaptan oluşmuştur. Şair, İstiklâl Marşı'nı Safahat'a koymamıştır. Nedenini ise şöyle açıklar: "Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm."

1.  Kitap: Safahat (1911) - 44 manzume içerir. Siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi görevlerden bahsedilir.

2.  Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912) - Süleymaniye Camii'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, kürsüde Seyyah Abdürreşid İbrahim'in konuşturulduğu uzun bir bölümle devam eder.

3.  Kitap: Hakkın Sesleri (1913) - Topluma İslami mesajı yaymaya çalışan on manzumedir.

4.  Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914) - Fatih Camii'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, vaizin uzun konuşması ile devam eder.

5.  Kitap: Hatıralar (1917) - Âkif'in gezdiği yerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında Allah'a yakarışını içerir.

6.  Kitap: Asım (1924) - Hocazade ile Köse İmam arasındaki konuşmalar şeklinde tasarlanmış tek parça eserdir.

7.  Kitap: Gölgeler (1933) - 1918-1933 arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içerir. Her biri, yazıldıkları dönemin izlerini taşır.

Safahat (Toplu Basım) (ilki 1943) - 7 bölümde oluşan şiirlerin tek kitapta toplandığı adıdır.

Mehmet Akif’in ayrıca 15 adet çevirisi ve Safahat’a koymayı uygun bulmadığı, dostlarına yazdığı şiirleri bulunmaktadır.

Mehmet Âkif Ersoy’un ölümünün 75. ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90. yılı olması nedeniyle 2011 yılı T.C. Başbakanlığı tarafından "Mehmet Akif Ersoy Yılı" olarak ilan edilmiştir. Yıl boyunca yapılacak çalışmaların sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı’nda “Mehmet Akif Ersoy’a “vefa” ödülünü layık görmüştür. Ödülü, ailesi adına kızı Su’ad Hanım’ın kızı Selma Ersoy Argon Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştır. Selma Ersoy orada yaptığı konuşmada, bu ödülün Dedesi Mehmet Akif Ersoy’a yapılan vefasızlığa karşı devletin bir özrü olarak kabul ettiklerini ancak ödülü evlerine götürmek yerine TBMM’de açılmasını arzu ettikleri “Mehmet Akif Ersoy” köşesinde sergilenmesini arzu ettiklerini ifade etti.